Vše, co chcete vědět o vašem počítači

Považován za standard počítačovými nadšenci, systém AIDA64 je nástroj zobrazující systémové informace. Edice business dokáže vytvořit detailní inventarizace hardwaru a softwaru v celé podnikové síti a zároveň podporuje správu počítačové flotily pomocí vzdálených služeb.

Více než 1,2 milionu uživatelů se nemouhou mýlit!

Vyzkoušejte zdarma!

Je to malý soubor a ani jej nemusíte instalovat.

Řízení změn a sítě upozorňování

Integrovaný manažer změn

S edicemi AIDA64 Network audit a AIDA64 Business je možné sledovat změny mezi snímky auditu sítě pořízených v různých časech. Stačí jen pár kliknutí a správci systému mohou identifikovat ty hardwarové konfigurace počítačů na firemní síti, které byly změněny, nebo na kterých byl nainstalován nový software - možná bez předchozího souhlasu. Je také snadné sledovat, zda nejnovější software nebo aktualizace operačního systému jsou instalovány na všech počítačích.

Pomocí dostupných CSV nebo SQL souborů sestav, dokáže správce změn systému AIDA64 setřídit změny podle uživatele, počítače, podle data, složky nebo události, a umožňuje také odstranit vybrané počítače nebo uživatele ze seznamu.

Sledování změn v reálném čase

Systém AIDA64 můžete posílat upozornění a výstrahy, pokud se objeví hardwarové nebo softwarové změny, nebo když vzniknou problémy. Například správci systému mohou nastavit emailová oznámení, pokud si uživatel - který k tomu nemusí být oprávněn - připojuje USB disk ke svému počítači. Pokud je to nutné, může technik v takových případech dokonce zasáhnout prostřednictvím dálkového ovládání.

Systém AIDA64 podporuje následující upozornění a výstrahy:

Je-li detekována poplašná událost, systém AIDA64 může upozornit uživatele i správce systému několika způsoby. Například zobrazit okno s upozorněním, poslat e-mail nebo zprávu systému Windows, nebo zaprotokolovat události do logovacího souboru.


Tato funkce je podporována následujícími edicemi: