Vše, co chcete vědět o vašem počítači

Považován za standard počítačovými nadšenci, systém AIDA64 je nástroj zobrazující systémové informace. Edice business dokáže vytvořit detailní inventarizace hardwaru a softwaru v celé podnikové síti a zároveň podporuje správu počítačové flotily pomocí vzdálených služeb.

Více než 1,2 milionu uživatelů se nemouhou mýlit!

Vyzkoušejte zdarma!

Je to malý soubor a ani jej nemusíte instalovat.

Benchmarky

Systém AIDA64 obsahuje několik benchmarků, které mohou být použity k měření výkonu jednotlivých hardwarových součástí nebo systému jako celku. Jedná se o syntetické benchmarky, což znamená, že mohou být použity k měření teoreticky maximálních výkonů systému. Benchmarky pro šířku pásma paměti, CPU a FPU jsou postavena na vícevláknových strojích, které - od verze AIDA64 Business v4.00 - podporují až 640 souběžných zpracování vláken a 10 skupin procesoru. Stroj nabízí plnou podporu pro víceprocesorové (SMP), vícejádrové a HyperTheading technologie.

Benchmarky pro vyrovnávací paměť CACHE a disky

Systém AIDA64 obsahuje specializované benchmarky pro měření operací pro čtení, zápis a kopírování šířky pásma, stejně jako latenci vyrovnávací paměti procesoru a systémové paměti. Dále má také speciální srovnávací modul benchmarku pro měření výkonu zařízení pro ukládání dat, včetně (S)ATA nebo SCSI pevných disků, RAID polí, optických disků, SSD disků (SSD), USB disků a paměťových karet.

Benchmark GPGPU

Tento panel benchmarku, který může být spuštěn z nabídky Nástroje | GPGPU Benchmark, nabízí sadu benchmarků OpenCL GPGPU. Ty jsou navrženy tak, aby měřily výpočetní výkon GPGPU s použitím různých OpenCL zátěží. Každý jednotlivý benchmark lze spustit až na 16 GPU, včetně AMD, Intel a NVIDIA GPU, nebo na jejich kombinaci. Samozřejmě jsou také plně podporovány konfigurace CrossFire a SLI, stejně jako dGPU a APU. Zjednodušeně řečeno, každé výpočetní zařízení, které je uvedeno jako GPU mezi zařízeními OpenCL bude otestováno.

Kromě těchto komplexních benchmarků nabízí systém AIDA64 specializované mikrobenchmarky, které jsou k dispozici v rámci Kategorie benchmarků v nabídce Stránka. Díky obrovské databázi referenčních výsledeků systému AIDA64 lze výsledky benchmarků porovnat s těmi z jiných konfiguracích. V současné době jsou k dispozici následující mikrobenchmarky:

Paměťové benchmarky

Paměťové benchmarky měří maximální šířku pásma, které lze dosáhnout při provádění vybraných operací (čtení, zápis, kopírování). Ty jsou popsány v Souhrnu a jsou velmi optimalizovány pro všechny populární varianty procesorů AMD, Intel a VIA pomocí vhodných rozšíření instrukční sad x86/x64, x87, MMX, MMX +, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE4.1, AVX, a AVX2.

Benchmark latence paměti měří typické zpoždění, když čte CPU data z paměti systému. Latence paměti znamená čas potřebný pro data, která dorazí do celočíselných registrů procesoru po vydání příkazu na čtení.

CPU královna

Tento jednoduchý celočíselný benchmark se zaměřuje na schopnosti predikce procesorů a sankce chyb predikce. Počítá řešení pro klasické "N puzzle královen" na šachovnici 10x10. Teoreticky při stejné taktovací frekvenci procesoru s kratší linkou pipeline a menší sankcí chyb predikce budou dosahovat vyšších srovnávacích skóre. Například se zákazem HyperThreading, dosahují sestavy Intel Northwood založené na procesorech Pentium 4 vyšší skóre než Intel Prescott. První jmenovaný má 20-ti fázovou linku pipeline, zatímco druhý má 31 fázovou linku pipeline. CPU Královna používá celočíselné instrukce MMX, SSE2 a optimalizace SSSE3.

CPU PhotoWorxx

Tento celočíselný benchmark měří výkon procesoru pomocí algoritmů zpracování několika 2D fotografií. Při tom vykonává následující úkoly na velmi velkém obrazu RGB:

  • Vyplní obraz s náhodně barevnými pixely
  • Otočí obraz o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček
  • Otočí obraz o 180 stupňů
  • Zjistí rozdíl
  • Provede konverzi barevného prostoru (používá se např. při převodu JPEG)

Test se hlavně zaměžuje na SIMD celočíselné aritmetické jednotky spuštění CPU a paměťového subsystému. CPU PhotoWorxx test používá odpovídající rozšíření  instrukčních sad x87, MMX, MMX +, 3DNow!, 3DNow! +, SSE, SSE2, SSSE3, SSE4.1, SSE4A, AVX, AVX2 a XOP. A obeznámen s technologiemi NUMA, HyperThreading, víceprocesorové (SMP) a vícejádrové (CMP) zracování.

CPU ZLib

Tento celočíselný benchmark měří výkon kombinace subsystému procesoru a paměti pomocí veřejné kompresní knihovny ZLib. CPU ZLib používá pouze základní instrukce x86, i když je použito technologií HyperThreading, víceprocesorové (SMP) a vícejádrové (CMP) zracování.

CPU AES

Tento celočíselný benchmark měří výkon procesoru pomocí šifrování dat AES (Advanced Encryption Standard). V kryptografii je AES šifrovací standard pro symetrický klíč. AES je dnes používán v několika kompresních nástrojích jako např. 7z, RAR, WinZip a také při šifrování disku pomocí technologií jako je BitLocker, FileVault (Mac OS X) nebo TrueCrypt. CPU AES používá odpovídající instrukce x86, MMX a SSE4.1. Je hardwarově akcelerovaný na procesorech VIA PadLock Security Engine capable VIA C3, VIA C7, VIA Nano a VIA QuadCore. A na procesorech, které jsou schopny používat rozšiřující instrukční sady Intel AES-NI. Benchmark používá technologie HyperThreading, víceprocesorové (SMP) a vícejádrové (CMP) zracování.

CPU Hash

Tento celočíselný benchmark měří výkon procesoru pomocí hash algoritmu SHA1, jak je to definováno v dokumentu pro Federální standard zpracování informací 180-4 (Federal Information Processing Standards). Kód této metody benchmarku je napsán v assembleru a je optimalizován pro každé známé procesorové jádro AMD, Intel a VIA využívající rozšíření instrukční sady MMX, MMX + / SSE, SSE2, SSSE3, AVX, AVX2, XOP, BMI, a BMI2. CPU Hash benchmark je hardwarově akcelerovaný pro procesory VIA PadLock Security Engine VIA C7, VIA Nano a VIA QuadCore.

FPU VP8

Tento benchmark měří kompresní grafický výkon s použitím video kodeku Google VP8 (WebM) verze 1.1.0. Kóduje videosnímky 1280x720 pixelů ("HD ready") v režimu 8192 Kbps s nejlepším nastavením kvality. Obsah rámců je generován fraktálním modulem FPU Julia. Kód této metody benchmarku využívá příslušnou rozšířenou instrukční sadu MMX, SSE2, SSSE3 nebo SSE4.1 instrukce. Benchmark používá technologie HyperThreading, víceprocesorové (SMP) a vícejádrové (CMP) zracování.

FPU Julia

Tento benchmark měří výkon jednoduché přesnosti (nebo 32-bit) s plovoucí desetinnou čárkou pomocí výpočtu několika fraktálních rámců "Julia". Kód této metody benchmarku je napsán v assembleru, a to je velmi optimalizován pro každý známý procesor AMD, Intel a VIA využívající rozšíření instrukční sady x87, 3DNow!, 3DNow! +, SSE, AVX, AVX2, FMA, a FMA4. Benchmark používá technologie HyperThreading, víceprocesorové (SMP) a vícejádrové (CMP) zracování.

FPU Mandel

Tento benchmark měří výkon s dvojitou přesností (nebo 64-bit) s plovoucí desetinnou čárkou pomocí výpočtu několika rámců "Mandelbrot fraktálu". Kód této metody benchmarku je napsán v assembleru, a to je velmi optimalizován pro každý známý procesor AMD, Intel a VIA využívající rozšíření instrukční sady x87, SSE2, AVX, AVX2, FMA, a FMA4. Benchmark FPU Mandel používá technologie HyperThreading, víceprocesorové (SMP) a vícejádrové (CMP) zracování.

FPU SinJulia

Tento benchmark měří výkon rozšířené přesnosti (nebo 80-bit) s plovoucí desetinnou čárkou díky výpočtu jednoho modifikovaného fraktálu snímku "Julia". Kód této metody benchmarku je napsán v assembleru, a to je velmi optimalizován pro každý známý procesor AMD, Intel a VIA využívající trigonometrické a exponenciální instrukce x87. Benchmark FPU SinJulia používá technologie HyperThreading, víceprocesorové (SMP) a vícejádrové (CMP) zracování.


Tato funkce je podporována následujícími edicemi: