Máte otázky? Jsme zde, abychom Vám pomohli.

Často kladené otázky a dokumentace

AIDA64 Business
1.Je nutné instalovat system AIDA64 na všech stanicích v síti, aby bylo možné provést audit sítě všech počítačů v síti?

Ne, ani se to nedoporučuje. Místo toho je lepší soubory systému AIDA64 zkopírovat na souborový server do sdíleného adresáře, ze které mohou všichni uživatelé v síti přistupovat k souborům systému AIDA64. Systém AIDA64 pak lze spustit z libovolného počítače pomocí ikony, jako například:

\\server\share\aida64folder\aida64.exe

Jako další krok, příkazový řádek lze rozšířit o možnosti auditu sítě, a pak je možné přidat příkazy do přihlašovacích skriptů uživatelům, které budou provedeny při přihlášení každého uživatele v síti.

Příklad: \\server\share\aida64folder\aida64.exe /R \\server\share\reportsfolder\$HOSTNAME /AUDIT /CSV /SAFE /SILENT

Kompletní seznam přepínačů příkazového řádku s vysvětlením je k dispozici v uživatelské příručce.

2.Při použití volby Vzdálený / Vzdálené zařízení nebo Vzdálený monitor, nebo Zpráva / Asistent vzdálených zpráv, systému AIDA64 se nepodaří připojit ke vzdálenému počítači "Chyba 10061: Spojení odmítnuto". Jak lze tento problém vyřešit?

Není možné se připojit ke vzdáleným počítačům, aniž by systém AIDA64 běžel na místním i na vzdáleném počítači. Instalace není povinná, ale potom by měl být systém AIDA64 automaticky spuštěn z přihlašovacího skriptu uživatele pomocí příkazového řádku jako například:

\\server\share\aida64folder\aida64.exe /ACCEPTBG /SAFE /SILENT

Přepínač příkazového řádku /ACCEPTBG automaticky povolí funkci hlavního menu / Vzdálený / Přijímat příchozí vzdálené připojení, která umožní připojení vzdálených počítačů. Kompletní seznam možností příkazového řádku s vysvětlením je k dispozici v uživatelské příručce

3.Zdá se, že systém AIDA64 se zablokuje (nebo způsobí BSoD) na několika počítačích v průběhu procesu auditu sítě. Jak se můžeme vyhnout takovým havarijím?
Přepínač příkazového řádku /SAFE lze použít k zakázání několika nízkoúrovňových funkcí systému AIDA64 - ve většině případů tohle řeší všechny problémy. Případně přepínač příkazového řádku /SAFEST lze použít pro vypnoutí zcela všech nízkoúrovňových funkcí AIDA64.
4.Během auditu sítě se některým počítačům nedaří uložit sestavy do SQL databáze. Jak to lze opravit?

Ve většině případů obsahuje vygenerovaný soubor .ADO informace o aktuálním problému. V případě, že je problémem nesprávná verze MDAC, potom je třeba aktualizovat MDAC (Microsoft Data Access Components) na nejnovější verzi. MDAC 2.81 je k dispozici ke stažení na odkaz.

5.Je možné získat konkrétní informace uložené v registrech systému Windows, v textových souborech, v souborech INI nebo proměnných prostředí Windows?
Funkce Uživatelské proměnné to umí. Tyto proměnné lze nastavit v nabídce / Soubor / Předvolby / Shrnutí v dolní části seznamu.
6.Je možné spustit systém AIDA64 zcela skrytě?

Přepínač příkazového řádku /SILENT umožňuje skrýt ikonu AIDA64 na systémové liště (také známá jako Oznamovací oblast) a bubliny zobrazené při určitých událostech v systému Windows.

Přepínač příkazového řádku /ACCEPTBG umožňuje spustit systém AIDA64 skrytě na pozadí a nechat ho běžet v systémové paměti, aby čekal na příchozí vzdálená připojení.

7.Je možné změnit znak oddělovače sestav ve formátu CSV z čárky na jiný znak?

Ne, to v systému AIDA64 to není možné.

8.Je možné vytvářet sestavy automaticky pomocí možnosti příkazového řádku?

Pouze edice AIDA64 Business, AIDA64 Network audit a AIDA64 Engineer podporují možnosti příkazového řádku. Seznam přepínačů příkazového řádku podporovaných danou edicí je k dispozici v nabídce / Nápověda / Možnosti příkazového řádku a s podrobným vysvětlením, v příslušné uživatelské příručce. Pomocí přepínačů příkazového řádku je možné automaticky vytvářet vlastní uživatelské sestavy v jakémkoliv podporovaném formátu sestav.

Sestavy lze uložit do souboru, vložit do SQL databáze, poslat e-mailem nebo nahrát na FTP server.

9.Při spuštění systému AIDA64 se uzamkne počítač a zároveň se zobrazí oznámení "Skenování PCI zařízení". Jak lze tomuto zabránit?

Vytvořte nový textový soubor (např. pomocí programu Poznámkový blok) ve složce AIDA64, pojmenujte ho: "AIDA64.INI".

Poté přidejte následující dva řádky do nově vytvořeného souboru:

[Generic]
LowLevelPCI=0

10.Jiný software (např. CoreTemp, HWMonitor) ukazuje odlišné teploty jádra než systém AIDA64. Je možné nastavit teploty jádra na procesoru Intel tak, aby odpovídaly hodnotám jiného softwaru?

Moderní procesory Intel používají teplotní čidla DTS pro naměření a zjištění hodnot teploty jádra. Systém AIDA64 je plně v souladu s nejnovějšími specifikacemi Intel DTS, a používá hodnoty TJMax zveřejněné společností Intel. Pomocí DTS jsou naměřené teploty jádra vztaženy k hodnotám teplot TJMax, které jsou specifické pro konkrétní model procesoru. Úpravou TJMax je možné nastavit základní naměřené teploty v obou směrech.

Hodnotu TJMax lze změnit v nastavení / Soubor  / Předvolby / Monitorování Hardware (K dispozici v edicích AIDA64 Extreme, AIDA64 Engineer a AIDA64 Business).

11.Co je MCP teplota? Je to normální, že hodnota přesahuje více než 80 stupňů Celsia?
MCP je součástí čipové sady NVIDIA a zkratka znamená mediální a komunikační procesor (Media and Communications Processor). Je to komponenta počítače, která je navržena tak, aby pracovala při velmi vysokých teplotách. Teplota 80-90 stupňů Celsia je zcela normální hodnota pro MCP.
12.Je software AIDA64 schopen nalézt kód produktu Microsoft Office?

AIDA64 dokáže zobrazovat kódy produktů následujících nainstalovaných edic Office: Office XP, Office 2003, Office 2007 a Office 2010.

Protože Office 2013 neukládá svůj kód produktu na lokálním stroji – takže, pokud si zakoupíte a stáhnete software online, nejsou kódy produktu vůbec k dispozici –, AIDA64 nemůže vyhledat skutečný kód produktu. Kód zobrazený v AIDA64 se však stále může používat pro jednoznačnou identifikaci zakoupené licence, i když s ním nejste schopni nainstalovat kancelářský balík programů.

13.Jaké formáty sestav jsou podporovány v různých edicích AIDA64?

Edice AIDA64 Business a AIDA64 Network Audit podporují standardní text, HTML, MHTML (HTML s obrázky), XML, CSV, MIF (pro Microsoft SMS), INI sestavy a přímé přidání sestav do SQL databází.

Edice AIDA64 Extreme a AIDA64 Engineer podporují pouze standardní text, HTML a MHTML sestavy.

14.Je možné používat systém AIDA64 bez nutnosti instalace?

Edice AIDA64 Extreme a AIDA64 Engineer jsou k dispozici ke stažení nejen jako samorozbalovací exe soubory, ale také jako komprimované ZIP balíčky, které lze jednoduše rozbalit do prázdné složky. Při použití druhé varianty není nutná žádná instalace.

Edice AIDA64 Network Audit a AIDA64 Business jsou k dispozici pouze jako balíčky ZIP.

15.Je možné odstranit informace o ladění ze sestav?

Ano. Volba povolit/zakázat informace o ladění, záhlaví sestavy, zápatí sestavy jsou k dispozici v nabídce / Soubor/ Předvolby / Sestava.

16.Je možné spustit systém AIDA64 z CD-ROM, DVD-ROM nebo Blu-ray disku nebo flash disku?
Samozřejmě. Soubory systému AIDA64 lze jednoduše extrahovat z balíčku ZIP a vypálit na CD/DVD/BD disk, nebo zkopírovat na disk DVD-RAM nebo flash disk.
17.Proč jsou informace poskytnuté na stránce Computer / DMI nepřesné?

Spolehlivost a přesnost DMI informací závisí na výrobci základní desky nebo počítače (pokud se jedná o počítač určité značky). Pokud si dodavatelé neudělají čas na vyplnění tabulek DMI a nevyplní je správně, budou všechny aplikace, které čtou DMI informace, ukazovat stejné špatné informace. To ale není chyba systému AIDA64.

18.Je možné použít systém AIDA64 na 64-bitových systémech Windows založené na 64-bitových procesorech AMD Opteron, AMD Phenom, Intel Core 2, Intel Core i3/i5/i7 nebo Intel Xeon?
Systém AIDA64 a všechny jeho moduly benchmarků plně podporují 64-bitové systémy. Benchmarky jsou však také zpětně kompatibilní se staršími 32-bitovými procesory.
19.Podporuje systém AIDA64 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 nebo Windows PE?

Systém AIDA64 má plnou podporu pro všechny sopučasné 32-bitové a 64-bitové systémy Windows, včetně Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition, Windows XP x64 Edition, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 a Windows PE.

20.Existuje verze AIDA64 běžící pod operačními systémy DOS, Mac OS, Linux nebo UNIX?

V současné době podporují edice systému AIDA64 pouze systémy Microsoft Windows. U počítačů založených na Linuxu nabízíme lehkého klienta, který může být použit k vytvoření sestav, které jsou kompatibilní s edicemi AIDA64 Audit Manager a Change Manager.

21.Jak je možné zjistit verzi firmwaru optických mechanik a pevných disků?

Verze firmwaru optické mechaniky a SCSI disku se zobrazí na stránce Úložiště / ASPI. Verze firmwaru pevných disků ATA a SATA se zobrazí na stránce Úložiště / ATA.

22.Co znamená "Aux" teplota, která se zobrazí na stránce Počítač / Senzor?

Neexistuje žádná norma pro rozložení registru senzoru, takže teplota "Aux" může ukazovat teplotu procesoru nebo základní desky. Anebo to může být nepřipojený vodič čipu senzoru a může zobrazovat falešné hodnoty.

23.Co znamená teplota “CPU Dioda”, která se zobrazí na stránce Počítač / Senzor?

Teplotou "CPU" se rozumí teplota měřená v okolí soketu CPU. A teplotou "CPU Dioda" se rozumí teplota jádra CPU.

24.

Hodnoty teplot, napětí a rychlosti otáček ventilátoru na stránce Počítač / Senzor jsou nepřesné. Například teplota "Aux" zobrazuje nesmyslnou hodnotu. Nebo teploty CPU a základní desky jsou obrácené. Dále také řádky -5V nebo -12V zobrazují hodnotu zcela mimo kladný rozsah. Jak je možné zpřesnit hodnoty senzoru?

Bohužel, neexistuje žádný standard pro rozložení čipu registru senzoru, a proto v několika případech může být rozložení registru, který systém AIDA64 používá, nepřesné.

V takovém případě nás prosím, kontaktujte přes diskusní fórum systému AIDA64, v sekci "Monitorování Hardware". Při otevření nového tématu, se prosím ujistěte, že nezapomenete uvést číslo verze systému AIDA64, který používáte a model základní desky. Dále prosím také zkopírujte a vložte celý obsah stránky Počítač / Senzor do nového tématu, které jste otevřeli.

25.Jaká je maximální provozní teplota pro CPU, základní desku, grafický adaptér nebo pevný disk?

Většina moderních procesorů pracují nejlépe při provozu do 70 stupňů Celsia, ale vydrží i  běžet při teplotě do 80-90 stupňů Celsia. Moderní procesory Intel používají speciální hardwarovou logiku, aby se zabránilo přehřátí: oni se samy "přiškrtí", aby nedošlo k fyzickému poškození, a počítač vypnou automaticky, pokud - a to i přesto "přiškrcení" - se CPU stále přehřívá.

Většina základních desek dokáže stabilně pracovat při běhu do 50 stupňů Celsia.

Fyzické poškození se obvykle projeví až při 60 stupních Celsia. Moderní grafické karty GPU mohou pracovat až do 100-110 stupňů Celsia, obsahují ovladač videa, který implementuje ochranu proti přehřátí.

Pohony Většina ovladačů pevných disků funguje nejlépe do 50 stupňů Celsia, ale jsou schopny stabilně pracovat do 60 stupňů Celsia. S integritou dat pevných disků není zaručen chod nad 60 stupňů Celsia.

26.Je možné zobrazit SMART informace pro externí pevný disk (např. WD MyBook), nebo pro pevný disk umístěný v externím rámečku na disku?

Ne všechny rámečky disků USB, eSATA nebo FireWire podporují čtení SMART informací, ale systém AIDA64 podporuje většinu z těch, které tuto funkci implementují. Pokud by se Vám podařilo najít nějaký, který je podporován jiným monitorovacím softwarem (např. HD Sentinel), ale není podporován systémem AIDA64, prosím kontaktujte nás prostřednictvím diskusního fóra AIDA64, v sekci "Monitorování Hardware".

27.Je možné zobrazit SMART informace a měřit teplotu disku RAID polí?

SMART informace (včetně měření teploty disku) pro pole RAID disků lze zobrazit pro řadiče RAID disků 3ware, Areca, HighPoint RocketRAID 26xx, Intel, JMicron a LSI MegaIDE.

Ostatní řadiče RAID disků buď nemají ovladač, který umožňuje číst SMART informace, nebo nejsou odporovány systémem AIDA64.

28.Má antivirový software našel škodlivý soubor, který patří k systému AIDA64. Je možné, aby byl distribuční balíček systému AIDA64 napaden virem, trojským koněm nebo reklamním softwarem?

Skenujeme všechny soubory systému AIDA64, které nahráváme na naše webové stránky, a děláme kontroly na viry a další malware. Naše soubory jsou 100% bez jakéhokoliv malware nebo adware softwaru.

V případě, že bezpečnostní software zobrazí varování ohledně systému AIDA64, pak se jedná o falešný poplach. V takových případech se doporučuje aktualizovat bezpečnostní software na nejnovější verzi, protože zastaralé definice virů mohou způsobit takovéto problémy.

29.Jaký je rozdíl mezi edicí AIDA64 Extreme a AIDA64 Business?

Tyto dva produkty jsou určeny pro různé zákazníky. AIDA64 Business je určena pro firemní zákazníky, a proto nabízí funkce vyvinuté s ohledem na potřeby společností a organizací, zatímco edice AIDA64 Extreme je určena pro domácí uživatele a nadšence.

Edice AIDA64 Extreme je informační systém a diagnostický nástroj, který poskytuje velmi podrobné informace o hardwaru a instalovaného softwaru, pomáhá uživatelům diagnostikovat problémy a nabízí benchmarky pro měření výkonu počítače.

Edice AIDA64 Business je náš vlajkový produkt, který, vedle všech funkcí edice AIDA64 Extreme, nabízí takové jedinečné funkce, jako jsou síťová inventarizace, dálkové ovládání a podpora databáze SQL. Tyto funkce nejsou k dispozici v edici AIDA64 Extreme.

Pokud máte zájem o více informací týkajících se funkcí podporovaných různými edicemi systému AIDA64, obraťte se tento prosím na Tabulka porovnání produktů.

30.Jaký je rozdíl mezi edicemi AIDA64 Business a AIDA64 Engineer?

AIDA64 Business je nejkomplexnější edice z produktového portfolia, která, kromě všech funkcí dostupných v edici AIDA64 Engineer, podporuje automatizovaný audit sítě, dálkové ovládání, informace vzdáleného systému a připojení k SQL databázi. Její licence umožňuje použití v podnikovém prostředí na několika počítačích.

Hlavními rysy edice AIDA64 Engineer jsou přesné a podrobné informace o systému, benchmarking, diagnostika hardwaru a monitorování senzoru. Jeho licence není vázána na sít počítačů, ale spíše na osobu (inženýra). Tato licence může být použita na neomezený počet počítačů, ale pouze jedním technikem.

Pokud máte zájem o více informací týkajících se funkcí podporovaných různými edicemi systému AIDA64, obraťte se tento prosím na Tabulka porovnání produktů.

31.Oba produkty se zaměřují na zákazníky z řad podniků, jaký je rozdíl mezi edicemi AIDA64 Business a AIDA64 Network audit?

AIDA64 Business je nejkomplexnější produkt v portfoliu, který obsahuje všechny funkce dostupné v edicích Extreme, Engineer a Network Audit. Network Audit je navíc speciálně vyvinut pro ty firemní zákazníky, kteří hledají specializované řešení pro inventarizaci hardwaru a softwaru, a nepotřebují žádné další funkce AIDA64. Tato edice ale nepodporuje některé funkce, které jsou k dispozici v dalších edicích AIDA64, jako je dálkové ovládání a vzdálený monitoring, stejně jako diagnostika hardwaru a benchmarky.

Pokud máte zájem o více informací týkajících se funkcí podporovaných různými edicemi systému AIDA64, obraťte se tento prosím na Tabulka porovnání produktů.

32.Při spuštění systému AIDA64 pod Windows 8.1 nebo Windows Server 2012 R2, program pro kompatibilitu zobrazí zprávu, oznamující uživatelům, že soubor AIDA64 a soubor AIDA64Driver.sys mají problémy s kompatibilitou. Je možné tento problém nějak vyřešit?
Verze systému AIDA64 až do 3.00 nejsou kompatibilní se systémem Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2. Aby bylo možné spustit systém AIDA64 na těchto verzích operačního systému, je nutné upgradovat na verzi 3.20 nebo novější.
33.Jsou OpenCL benchmarky podporovány v systému Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2?

Ano, pokud jsou ovladače videa správně nainstalovány.

34.Používají GPGPU benckmarky systému AIDA64 vektorizované datové typy a techniky rozvinutí pro zvýšení výkonu?
Ano, oba způsoby, aby byla práce pro OpenCL překladače trochu jednodušší. Navíc může kompilátor OpenCL stále používat další optimalizace, jako je rozšířené rozbalování, ale to je zcela na překladači OpenCL.
35.Na procesorech Intel Core i7 "Haswell", CPU dosahuje výrazně lepších výsledků probenchmarky GPGPU než pro Intel HD Graphics 4600 "GT2" GPU. Jak je to možné?

Benchmarky CPU systému AIDA64 jsou silně optimalizovány pro Haswell a všechy ostatní moderních CPU architektury. Využívají všechna dostupná rozšíření instrukčních sad, jako je například SSE, AVX, AVX2, FMA nebo XOP, stejně jako plnou vektorizaci.

Použití FMA a AVX2 (x86/x64 část čtyřjádrového Haswell) může skutečně poskytnout velmi vysoký výpočetní výkon a překročit výkon GT2 iGPU. Je však mnohem jednodušší napsat takový optimalizovaný kód pro iGPU v OpenCL, než pro CPU pomocí generátoru strojového kódu nebo sestavy x86/x64.

36.Je čipová sada OpenCL VIA(VX11) podporována modulem benchmarku GPGPU?

Ne, protože v současné době neexistuje žádný stabilní OpenCL překladač a OpenCL ovladač pro procesory a čipově sady VIA.

37.Na některých počítačích nástroj AIDA64, spuštěný z přihlašovacího skriptu, začne pracovat až 5 minut po přihlášení uživatele. V čem je problém?
Počínaje systémy Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 se přihlašovací skripty spouští se zpožděním 5 minut po přihlášení uživatele. Pokud chceme spustit přihlašovací skript bez prodlevy, musíme tuto funkci deaktivovat v Computer Configuration / Policies / Administrative Templates / System / Group Policy / Configure Logon Script Delay (Konfigurace počítače / Zásady / Šablony pro správu/ Systém/ Zásady skupiny / Konfigurovat prodlevu přihlašovacího skriptu).
38.Podporují GPGPU benchmarky OpenCL 2.0 a HSA na AMD Kaveri systémech?

Ano, s výjimkou paměťových bencgmarků.

V současné době paměťové benchmarky nefungují s HSA, protože současná implementace AMD HSA zatím nepodporuje využití paměti zařízení, ale namísto toho se automaticky předpokládá, že přidělené bloky paměti mají být sdíleny mezi CPU a GPU. Jakmile bude implementace OpenCL 2.0 a HSA vyspělejší, budou tyto problémy vyřešeny.

39.Jsou nejnovější generace dGPU, jako je AMD Radeon R9 290/290X, NVIDIA GeForce GTX Titan a GTX 780 plně podporované benchmarky GPGPU?

Ano, ale na takových dGPU, kde se používá posílení hodin a/nebo "škrcení", je velmi důležité se správně rozhodnout, zda chcete měřit absolutní maximální dosažitelný výkon nebo jen průměrný výkon. Chcete-li maximální výkon, ujistěte se, že se benchmarky AIDA64 GPGPU spustí, když je grafická karta studená a výkonové limity jsou nastaveny na hodnoty bez napětí (AMD POWERCONTROL). Máte-li zájem o průměrný výkon, pak se ujistěte, že benchmarky pro CPU jsou zakázané a spusťte benchmarky GPU nejméně 10x po sobě tak, aby se grafická karta zahřála.

40.Je možné měřit výkonnost zařízení OpenCL pomocí benchmarku GPGPU?

Ne, v současné době to není podporováno, protože CPU ovladače pro OpenCL prostě nejsou vhodné pro správné měření pomocí benchmarků. Oni zpracují kód mnohem pomalejší než nativní strojový kód x86/x64, nebo někdy dokonce i vícevláknový C++ kód.

41.I když napíšu kód zakoupeného nebo zkušebního produktu AIDA64 nainstalovaného s balíkem EXE, nepodaří se ho aktivovat. Co mám dělat?
Když je aktivován software AIDA64, vytvoří soubor s názvem pkey.txt, v kterém uloží kódovaný licenční klíč. Pokud nespustíte software jako správce, nemůže tento soubor vytvořit. Spusťte AIDA64 s oprávněními správce nebo použijte přenosný balík ZIP.
AIDA64 Network Audit
1.Je nutné instalovat system AIDA64 na všech stanicích v síti, aby bylo možné provést audit sítě všech počítačů v síti?

Ne, ani se to nedoporučuje. Místo toho je lepší soubory systému AIDA64 zkopírovat na souborový server do sdíleného adresáře, ze které mohou všichni uživatelé v síti přistupovat k souborům systému AIDA64. Systém AIDA64 pak lze spustit z libovolného počítače pomocí ikony, jako například:

\\server\share\aida64folder\aida64.exe

Jako další krok, příkazový řádek lze rozšířit o možnosti auditu sítě, a pak je možné přidat příkazy do přihlašovacích skriptů uživatelům, které budou provedeny při přihlášení každého uživatele v síti.

Příklad: \\server\share\aida64folder\aida64.exe /R \\server\share\reportsfolder\$HOSTNAME /AUDIT /CSV /SAFE /SILENT

Kompletní seznam přepínačů příkazového řádku s vysvětlením je k dispozici v uživatelské příručce.

2.Zdá se, že systém AIDA64 se zablokuje (nebo způsobí BSoD) na několika počítačích v průběhu procesu auditu sítě. Jak se můžeme vyhnout takovým havarijím?
Přepínač příkazového řádku /SAFE lze použít k zakázání několika nízkoúrovňových funkcí systému AIDA64 - ve většině případů tohle řeší všechny problémy. Případně přepínač příkazového řádku /SAFEST lze použít pro vypnoutí zcela všech nízkoúrovňových funkcí AIDA64.
3.Během auditu sítě se některým počítačům nedaří uložit sestavy do SQL databáze. Jak to lze opravit?

Ve většině případů obsahuje vygenerovaný soubor .ADO informace o aktuálním problému. V případě, že je problémem nesprávná verze MDAC, potom je třeba aktualizovat MDAC (Microsoft Data Access Components) na nejnovější verzi. MDAC 2.81 je k dispozici ke stažení na odkaz.

4.Je možné získat konkrétní informace uložené v registrech systému Windows, v textových souborech, v souborech INI nebo proměnných prostředí Windows?
Funkce Uživatelské proměnné to umí. Tyto proměnné lze nastavit v nabídce / Soubor / Předvolby / Shrnutí v dolní části seznamu.
5.Je možné spustit systém AIDA64 zcela skrytě?

Přepínač příkazového řádku /SILENT umožňuje skrýt ikonu AIDA64 na systémové liště (také známá jako Oznamovací oblast) a bubliny zobrazené při určitých událostech v systému Windows.

Přepínač příkazového řádku /ACCEPTBG umožňuje spustit systém AIDA64 skrytě na pozadí a nechat ho běžet v systémové paměti, aby čekal na příchozí vzdálená připojení.

6.Je možné změnit znak oddělovače sestav ve formátu CSV z čárky na jiný znak?

Ne, to v systému AIDA64 to není možné.

7.Je možné vytvářet sestavy automaticky pomocí možnosti příkazového řádku?

Pouze edice AIDA64 Business, AIDA64 Network audit a AIDA64 Engineer podporují možnosti příkazového řádku. Seznam přepínačů příkazového řádku podporovaných danou edicí je k dispozici v nabídce / Nápověda / Možnosti příkazového řádku a s podrobným vysvětlením, v příslušné uživatelské příručce. Pomocí přepínačů příkazového řádku je možné automaticky vytvářet vlastní uživatelské sestavy v jakémkoliv podporovaném formátu sestav.

Sestavy lze uložit do souboru, vložit do SQL databáze, poslat e-mailem nebo nahrát na FTP server.

8.Při spuštění systému AIDA64 se uzamkne počítač a zároveň se zobrazí oznámení "Skenování PCI zařízení". Jak lze tomuto zabránit?

Vytvořte nový textový soubor (např. pomocí programu Poznámkový blok) ve složce AIDA64, pojmenujte ho: "AIDA64.INI".

Poté přidejte následující dva řádky do nově vytvořeného souboru:

[Generic]
LowLevelPCI=0

9.Je software AIDA64 schopen nalézt kód produktu Microsoft Office?

AIDA64 dokáže zobrazovat kódy produktů následujících nainstalovaných edic Office: Office XP, Office 2003, Office 2007 a Office 2010.

Protože Office 2013 neukládá svůj kód produktu na lokálním stroji – takže, pokud si zakoupíte a stáhnete software online, nejsou kódy produktu vůbec k dispozici –, AIDA64 nemůže vyhledat skutečný kód produktu. Kód zobrazený v AIDA64 se však stále může používat pro jednoznačnou identifikaci zakoupené licence, i když s ním nejste schopni nainstalovat kancelářský balík programů.

10.Jaké formáty sestav jsou podporovány v různých edicích AIDA64?

Edice AIDA64 Business a AIDA64 Network Audit podporují standardní text, HTML, MHTML (HTML s obrázky), XML, CSV, MIF (pro Microsoft SMS), INI sestavy a přímé přidání sestav do SQL databází.

Edice AIDA64 Extreme a AIDA64 Engineer podporují pouze standardní text, HTML a MHTML sestavy.

11.Je možné používat systém AIDA64 bez nutnosti instalace?

Edice AIDA64 Extreme a AIDA64 Engineer jsou k dispozici ke stažení nejen jako samorozbalovací exe soubory, ale také jako komprimované ZIP balíčky, které lze jednoduše rozbalit do prázdné složky. Při použití druhé varianty není nutná žádná instalace.

Edice AIDA64 Network Audit a AIDA64 Business jsou k dispozici pouze jako balíčky ZIP.

12.Je možné odstranit informace o ladění ze sestav?

Ano. Volba povolit/zakázat informace o ladění, záhlaví sestavy, zápatí sestavy jsou k dispozici v nabídce / Soubor/ Předvolby / Sestava.

13.Je možné spustit systém AIDA64 z CD-ROM, DVD-ROM nebo Blu-ray disku nebo flash disku?
Samozřejmě. Soubory systému AIDA64 lze jednoduše extrahovat z balíčku ZIP a vypálit na CD/DVD/BD disk, nebo zkopírovat na disk DVD-RAM nebo flash disk.
14.Proč jsou informace poskytnuté na stránce Computer / DMI nepřesné?

Spolehlivost a přesnost DMI informací závisí na výrobci základní desky nebo počítače (pokud se jedná o počítač určité značky). Pokud si dodavatelé neudělají čas na vyplnění tabulek DMI a nevyplní je správně, budou všechny aplikace, které čtou DMI informace, ukazovat stejné špatné informace. To ale není chyba systému AIDA64.

15.Je možné použít systém AIDA64 na 64-bitových systémech Windows založené na 64-bitových procesorech AMD Opteron, AMD Phenom, Intel Core 2, Intel Core i3/i5/i7 nebo Intel Xeon?
Systém AIDA64 a všechny jeho moduly benchmarků plně podporují 64-bitové systémy. Benchmarky jsou však také zpětně kompatibilní se staršími 32-bitovými procesory.
16.Podporuje systém AIDA64 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 nebo Windows PE?

Systém AIDA64 má plnou podporu pro všechny sopučasné 32-bitové a 64-bitové systémy Windows, včetně Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition, Windows XP x64 Edition, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 a Windows PE.

17.Existuje verze AIDA64 běžící pod operačními systémy DOS, Mac OS, Linux nebo UNIX?

V současné době podporují edice systému AIDA64 pouze systémy Microsoft Windows. U počítačů založených na Linuxu nabízíme lehkého klienta, který může být použit k vytvoření sestav, které jsou kompatibilní s edicemi AIDA64 Audit Manager a Change Manager.

18.Jak je možné zjistit verzi firmwaru optických mechanik a pevných disků?

Verze firmwaru optické mechaniky a SCSI disku se zobrazí na stránce Úložiště / ASPI. Verze firmwaru pevných disků ATA a SATA se zobrazí na stránce Úložiště / ATA.

19.Co znamená "Aux" teplota, která se zobrazí na stránce Počítač / Senzor?

Neexistuje žádná norma pro rozložení registru senzoru, takže teplota "Aux" může ukazovat teplotu procesoru nebo základní desky. Anebo to může být nepřipojený vodič čipu senzoru a může zobrazovat falešné hodnoty.

20.Co znamená teplota “CPU Dioda”, která se zobrazí na stránce Počítač / Senzor?

Teplotou "CPU" se rozumí teplota měřená v okolí soketu CPU. A teplotou "CPU Dioda" se rozumí teplota jádra CPU.

21.

Hodnoty teplot, napětí a rychlosti otáček ventilátoru na stránce Počítač / Senzor jsou nepřesné. Například teplota "Aux" zobrazuje nesmyslnou hodnotu. Nebo teploty CPU a základní desky jsou obrácené. Dále také řádky -5V nebo -12V zobrazují hodnotu zcela mimo kladný rozsah. Jak je možné zpřesnit hodnoty senzoru?

Bohužel, neexistuje žádný standard pro rozložení čipu registru senzoru, a proto v několika případech může být rozložení registru, který systém AIDA64 používá, nepřesné.

V takovém případě nás prosím, kontaktujte přes diskusní fórum systému AIDA64, v sekci "Monitorování Hardware". Při otevření nového tématu, se prosím ujistěte, že nezapomenete uvést číslo verze systému AIDA64, který používáte a model základní desky. Dále prosím také zkopírujte a vložte celý obsah stránky Počítač / Senzor do nového tématu, které jste otevřeli.

22.Jaká je maximální provozní teplota pro CPU, základní desku, grafický adaptér nebo pevný disk?

Většina moderních procesorů pracují nejlépe při provozu do 70 stupňů Celsia, ale vydrží i  běžet při teplotě do 80-90 stupňů Celsia. Moderní procesory Intel používají speciální hardwarovou logiku, aby se zabránilo přehřátí: oni se samy "přiškrtí", aby nedošlo k fyzickému poškození, a počítač vypnou automaticky, pokud - a to i přesto "přiškrcení" - se CPU stále přehřívá.

Většina základních desek dokáže stabilně pracovat při běhu do 50 stupňů Celsia.

Fyzické poškození se obvykle projeví až při 60 stupních Celsia. Moderní grafické karty GPU mohou pracovat až do 100-110 stupňů Celsia, obsahují ovladač videa, který implementuje ochranu proti přehřátí.

Pohony Většina ovladačů pevných disků funguje nejlépe do 50 stupňů Celsia, ale jsou schopny stabilně pracovat do 60 stupňů Celsia. S integritou dat pevných disků není zaručen chod nad 60 stupňů Celsia.

23.Je možné zobrazit SMART informace pro externí pevný disk (např. WD MyBook), nebo pro pevný disk umístěný v externím rámečku na disku?

Ne všechny rámečky disků USB, eSATA nebo FireWire podporují čtení SMART informací, ale systém AIDA64 podporuje většinu z těch, které tuto funkci implementují. Pokud by se Vám podařilo najít nějaký, který je podporován jiným monitorovacím softwarem (např. HD Sentinel), ale není podporován systémem AIDA64, prosím kontaktujte nás prostřednictvím diskusního fóra AIDA64, v sekci "Monitorování Hardware".

24.Je možné zobrazit SMART informace a měřit teplotu disku RAID polí?

SMART informace (včetně měření teploty disku) pro pole RAID disků lze zobrazit pro řadiče RAID disků 3ware, Areca, HighPoint RocketRAID 26xx, Intel, JMicron a LSI MegaIDE.

Ostatní řadiče RAID disků buď nemají ovladač, který umožňuje číst SMART informace, nebo nejsou odporovány systémem AIDA64.

25.Má antivirový software našel škodlivý soubor, který patří k systému AIDA64. Je možné, aby byl distribuční balíček systému AIDA64 napaden virem, trojským koněm nebo reklamním softwarem?

Skenujeme všechny soubory systému AIDA64, které nahráváme na naše webové stránky, a děláme kontroly na viry a další malware. Naše soubory jsou 100% bez jakéhokoliv malware nebo adware softwaru.

V případě, že bezpečnostní software zobrazí varování ohledně systému AIDA64, pak se jedná o falešný poplach. V takových případech se doporučuje aktualizovat bezpečnostní software na nejnovější verzi, protože zastaralé definice virů mohou způsobit takovéto problémy.

26.Oba produkty se zaměřují na zákazníky z řad podniků, jaký je rozdíl mezi edicemi AIDA64 Business a AIDA64 Network audit?

AIDA64 Business je nejkomplexnější produkt v portfoliu, který obsahuje všechny funkce dostupné v edicích Extreme, Engineer a Network Audit. Network Audit je navíc speciálně vyvinut pro ty firemní zákazníky, kteří hledají specializované řešení pro inventarizaci hardwaru a softwaru, a nepotřebují žádné další funkce AIDA64. Tato edice ale nepodporuje některé funkce, které jsou k dispozici v dalších edicích AIDA64, jako je dálkové ovládání a vzdálený monitoring, stejně jako diagnostika hardwaru a benchmarky.

Pokud máte zájem o více informací týkajících se funkcí podporovaných různými edicemi systému AIDA64, obraťte se tento prosím na Tabulka porovnání produktů.

27.Při spuštění systému AIDA64 pod Windows 8.1 nebo Windows Server 2012 R2, program pro kompatibilitu zobrazí zprávu, oznamující uživatelům, že soubor AIDA64 a soubor AIDA64Driver.sys mají problémy s kompatibilitou. Je možné tento problém nějak vyřešit?
Verze systému AIDA64 až do 3.00 nejsou kompatibilní se systémem Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2. Aby bylo možné spustit systém AIDA64 na těchto verzích operačního systému, je nutné upgradovat na verzi 3.20 nebo novější.
28.Na některých počítačích nástroj AIDA64, spuštěný z přihlašovacího skriptu, začne pracovat až 5 minut po přihlášení uživatele. V čem je problém?
Počínaje systémy Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 se přihlašovací skripty spouští se zpožděním 5 minut po přihlášení uživatele. Pokud chceme spustit přihlašovací skript bez prodlevy, musíme tuto funkci deaktivovat v Computer Configuration / Policies / Administrative Templates / System / Group Policy / Configure Logon Script Delay (Konfigurace počítače / Zásady / Šablony pro správu/ Systém/ Zásady skupiny / Konfigurovat prodlevu přihlašovacího skriptu).
29.I když napíšu kód zakoupeného nebo zkušebního produktu AIDA64 nainstalovaného s balíkem EXE, nepodaří se ho aktivovat. Co mám dělat?
Když je aktivován software AIDA64, vytvoří soubor s názvem pkey.txt, v kterém uloží kódovaný licenční klíč. Pokud nespustíte software jako správce, nemůže tento soubor vytvořit. Spusťte AIDA64 s oprávněními správce nebo použijte přenosný balík ZIP.
AIDA64 Engineer
1.Je možné vytvářet sestavy automaticky pomocí možnosti příkazového řádku?

Pouze edice AIDA64 Business, AIDA64 Network audit a AIDA64 Engineer podporují možnosti příkazového řádku. Seznam přepínačů příkazového řádku podporovaných danou edicí je k dispozici v nabídce / Nápověda / Možnosti příkazového řádku a s podrobným vysvětlením, v příslušné uživatelské příručce. Pomocí přepínačů příkazového řádku je možné automaticky vytvářet vlastní uživatelské sestavy v jakémkoliv podporovaném formátu sestav.

Sestavy lze uložit do souboru, vložit do SQL databáze, poslat e-mailem nebo nahrát na FTP server.

2.Při spuštění systému AIDA64 se uzamkne počítač a zároveň se zobrazí oznámení "Skenování PCI zařízení". Jak lze tomuto zabránit?

Vytvořte nový textový soubor (např. pomocí programu Poznámkový blok) ve složce AIDA64, pojmenujte ho: "AIDA64.INI".

Poté přidejte následující dva řádky do nově vytvořeného souboru:

[Generic]
LowLevelPCI=0

3.Jiný software (např. CoreTemp, HWMonitor) ukazuje odlišné teploty jádra než systém AIDA64. Je možné nastavit teploty jádra na procesoru Intel tak, aby odpovídaly hodnotám jiného softwaru?

Moderní procesory Intel používají teplotní čidla DTS pro naměření a zjištění hodnot teploty jádra. Systém AIDA64 je plně v souladu s nejnovějšími specifikacemi Intel DTS, a používá hodnoty TJMax zveřejněné společností Intel. Pomocí DTS jsou naměřené teploty jádra vztaženy k hodnotám teplot TJMax, které jsou specifické pro konkrétní model procesoru. Úpravou TJMax je možné nastavit základní naměřené teploty v obou směrech.

Hodnotu TJMax lze změnit v nastavení / Soubor  / Předvolby / Monitorování Hardware (K dispozici v edicích AIDA64 Extreme, AIDA64 Engineer a AIDA64 Business).

4.Co je MCP teplota? Je to normální, že hodnota přesahuje více než 80 stupňů Celsia?
MCP je součástí čipové sady NVIDIA a zkratka znamená mediální a komunikační procesor (Media and Communications Processor). Je to komponenta počítače, která je navržena tak, aby pracovala při velmi vysokých teplotách. Teplota 80-90 stupňů Celsia je zcela normální hodnota pro MCP.
5.Je software AIDA64 schopen nalézt kód produktu Microsoft Office?

AIDA64 dokáže zobrazovat kódy produktů následujících nainstalovaných edic Office: Office XP, Office 2003, Office 2007 a Office 2010.

Protože Office 2013 neukládá svůj kód produktu na lokálním stroji – takže, pokud si zakoupíte a stáhnete software online, nejsou kódy produktu vůbec k dispozici –, AIDA64 nemůže vyhledat skutečný kód produktu. Kód zobrazený v AIDA64 se však stále může používat pro jednoznačnou identifikaci zakoupené licence, i když s ním nejste schopni nainstalovat kancelářský balík programů.

6.Jaké formáty sestav jsou podporovány v různých edicích AIDA64?

Edice AIDA64 Business a AIDA64 Network Audit podporují standardní text, HTML, MHTML (HTML s obrázky), XML, CSV, MIF (pro Microsoft SMS), INI sestavy a přímé přidání sestav do SQL databází.

Edice AIDA64 Extreme a AIDA64 Engineer podporují pouze standardní text, HTML a MHTML sestavy.

7.Je možné používat systém AIDA64 bez nutnosti instalace?

Edice AIDA64 Extreme a AIDA64 Engineer jsou k dispozici ke stažení nejen jako samorozbalovací exe soubory, ale také jako komprimované ZIP balíčky, které lze jednoduše rozbalit do prázdné složky. Při použití druhé varianty není nutná žádná instalace.

Edice AIDA64 Network Audit a AIDA64 Business jsou k dispozici pouze jako balíčky ZIP.

8.Je možné odstranit informace o ladění ze sestav?

Ano. Volba povolit/zakázat informace o ladění, záhlaví sestavy, zápatí sestavy jsou k dispozici v nabídce / Soubor/ Předvolby / Sestava.

9.Je možné spustit systém AIDA64 z CD-ROM, DVD-ROM nebo Blu-ray disku nebo flash disku?
Samozřejmě. Soubory systému AIDA64 lze jednoduše extrahovat z balíčku ZIP a vypálit na CD/DVD/BD disk, nebo zkopírovat na disk DVD-RAM nebo flash disk.
10.Proč jsou informace poskytnuté na stránce Computer / DMI nepřesné?

Spolehlivost a přesnost DMI informací závisí na výrobci základní desky nebo počítače (pokud se jedná o počítač určité značky). Pokud si dodavatelé neudělají čas na vyplnění tabulek DMI a nevyplní je správně, budou všechny aplikace, které čtou DMI informace, ukazovat stejné špatné informace. To ale není chyba systému AIDA64.

11.Je možné použít systém AIDA64 na 64-bitových systémech Windows založené na 64-bitových procesorech AMD Opteron, AMD Phenom, Intel Core 2, Intel Core i3/i5/i7 nebo Intel Xeon?
Systém AIDA64 a všechny jeho moduly benchmarků plně podporují 64-bitové systémy. Benchmarky jsou však také zpětně kompatibilní se staršími 32-bitovými procesory.
12.Podporuje systém AIDA64 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 nebo Windows PE?

Systém AIDA64 má plnou podporu pro všechny sopučasné 32-bitové a 64-bitové systémy Windows, včetně Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition, Windows XP x64 Edition, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 a Windows PE.

13.Jak je možné zjistit verzi firmwaru optických mechanik a pevných disků?

Verze firmwaru optické mechaniky a SCSI disku se zobrazí na stránce Úložiště / ASPI. Verze firmwaru pevných disků ATA a SATA se zobrazí na stránce Úložiště / ATA.

14.Co znamená "Aux" teplota, která se zobrazí na stránce Počítač / Senzor?

Neexistuje žádná norma pro rozložení registru senzoru, takže teplota "Aux" může ukazovat teplotu procesoru nebo základní desky. Anebo to může být nepřipojený vodič čipu senzoru a může zobrazovat falešné hodnoty.

15.Co znamená teplota “CPU Dioda”, která se zobrazí na stránce Počítač / Senzor?

Teplotou "CPU" se rozumí teplota měřená v okolí soketu CPU. A teplotou "CPU Dioda" se rozumí teplota jádra CPU.

16.

Hodnoty teplot, napětí a rychlosti otáček ventilátoru na stránce Počítač / Senzor jsou nepřesné. Například teplota "Aux" zobrazuje nesmyslnou hodnotu. Nebo teploty CPU a základní desky jsou obrácené. Dále také řádky -5V nebo -12V zobrazují hodnotu zcela mimo kladný rozsah. Jak je možné zpřesnit hodnoty senzoru?

Bohužel, neexistuje žádný standard pro rozložení čipu registru senzoru, a proto v několika případech může být rozložení registru, který systém AIDA64 používá, nepřesné.

V takovém případě nás prosím, kontaktujte přes diskusní fórum systému AIDA64, v sekci "Monitorování Hardware". Při otevření nového tématu, se prosím ujistěte, že nezapomenete uvést číslo verze systému AIDA64, který používáte a model základní desky. Dále prosím také zkopírujte a vložte celý obsah stránky Počítač / Senzor do nového tématu, které jste otevřeli.

17.Jaká je maximální provozní teplota pro CPU, základní desku, grafický adaptér nebo pevný disk?

Většina moderních procesorů pracují nejlépe při provozu do 70 stupňů Celsia, ale vydrží i  běžet při teplotě do 80-90 stupňů Celsia. Moderní procesory Intel používají speciální hardwarovou logiku, aby se zabránilo přehřátí: oni se samy "přiškrtí", aby nedošlo k fyzickému poškození, a počítač vypnou automaticky, pokud - a to i přesto "přiškrcení" - se CPU stále přehřívá.

Většina základních desek dokáže stabilně pracovat při běhu do 50 stupňů Celsia.

Fyzické poškození se obvykle projeví až při 60 stupních Celsia. Moderní grafické karty GPU mohou pracovat až do 100-110 stupňů Celsia, obsahují ovladač videa, který implementuje ochranu proti přehřátí.

Pohony Většina ovladačů pevných disků funguje nejlépe do 50 stupňů Celsia, ale jsou schopny stabilně pracovat do 60 stupňů Celsia. S integritou dat pevných disků není zaručen chod nad 60 stupňů Celsia.

18.Je možné zobrazit SMART informace pro externí pevný disk (např. WD MyBook), nebo pro pevný disk umístěný v externím rámečku na disku?

Ne všechny rámečky disků USB, eSATA nebo FireWire podporují čtení SMART informací, ale systém AIDA64 podporuje většinu z těch, které tuto funkci implementují. Pokud by se Vám podařilo najít nějaký, který je podporován jiným monitorovacím softwarem (např. HD Sentinel), ale není podporován systémem AIDA64, prosím kontaktujte nás prostřednictvím diskusního fóra AIDA64, v sekci "Monitorování Hardware".

19.Je možné zobrazit SMART informace a měřit teplotu disku RAID polí?

SMART informace (včetně měření teploty disku) pro pole RAID disků lze zobrazit pro řadiče RAID disků 3ware, Areca, HighPoint RocketRAID 26xx, Intel, JMicron a LSI MegaIDE.

Ostatní řadiče RAID disků buď nemají ovladač, který umožňuje číst SMART informace, nebo nejsou odporovány systémem AIDA64.

20.Má antivirový software našel škodlivý soubor, který patří k systému AIDA64. Je možné, aby byl distribuční balíček systému AIDA64 napaden virem, trojským koněm nebo reklamním softwarem?

Skenujeme všechny soubory systému AIDA64, které nahráváme na naše webové stránky, a děláme kontroly na viry a další malware. Naše soubory jsou 100% bez jakéhokoliv malware nebo adware softwaru.

V případě, že bezpečnostní software zobrazí varování ohledně systému AIDA64, pak se jedná o falešný poplach. V takových případech se doporučuje aktualizovat bezpečnostní software na nejnovější verzi, protože zastaralé definice virů mohou způsobit takovéto problémy.

21.Jaký je rozdíl mezi edicemi AIDA64 Business a AIDA64 Engineer?

AIDA64 Business je nejkomplexnější edice z produktového portfolia, která, kromě všech funkcí dostupných v edici AIDA64 Engineer, podporuje automatizovaný audit sítě, dálkové ovládání, informace vzdáleného systému a připojení k SQL databázi. Její licence umožňuje použití v podnikovém prostředí na několika počítačích.

Hlavními rysy edice AIDA64 Engineer jsou přesné a podrobné informace o systému, benchmarking, diagnostika hardwaru a monitorování senzoru. Jeho licence není vázána na sít počítačů, ale spíše na osobu (inženýra). Tato licence může být použita na neomezený počet počítačů, ale pouze jedním technikem.

Pokud máte zájem o více informací týkajících se funkcí podporovaných různými edicemi systému AIDA64, obraťte se tento prosím na Tabulka porovnání produktů.

22.Při spuštění systému AIDA64 pod Windows 8.1 nebo Windows Server 2012 R2, program pro kompatibilitu zobrazí zprávu, oznamující uživatelům, že soubor AIDA64 a soubor AIDA64Driver.sys mají problémy s kompatibilitou. Je možné tento problém nějak vyřešit?
Verze systému AIDA64 až do 3.00 nejsou kompatibilní se systémem Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2. Aby bylo možné spustit systém AIDA64 na těchto verzích operačního systému, je nutné upgradovat na verzi 3.20 nebo novější.
23.Jsou OpenCL benchmarky podporovány v systému Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2?

Ano, pokud jsou ovladače videa správně nainstalovány.

24.Používají GPGPU benckmarky systému AIDA64 vektorizované datové typy a techniky rozvinutí pro zvýšení výkonu?
Ano, oba způsoby, aby byla práce pro OpenCL překladače trochu jednodušší. Navíc může kompilátor OpenCL stále používat další optimalizace, jako je rozšířené rozbalování, ale to je zcela na překladači OpenCL.
25.Na procesorech Intel Core i7 "Haswell", CPU dosahuje výrazně lepších výsledků probenchmarky GPGPU než pro Intel HD Graphics 4600 "GT2" GPU. Jak je to možné?

Benchmarky CPU systému AIDA64 jsou silně optimalizovány pro Haswell a všechy ostatní moderních CPU architektury. Využívají všechna dostupná rozšíření instrukčních sad, jako je například SSE, AVX, AVX2, FMA nebo XOP, stejně jako plnou vektorizaci.

Použití FMA a AVX2 (x86/x64 část čtyřjádrového Haswell) může skutečně poskytnout velmi vysoký výpočetní výkon a překročit výkon GT2 iGPU. Je však mnohem jednodušší napsat takový optimalizovaný kód pro iGPU v OpenCL, než pro CPU pomocí generátoru strojového kódu nebo sestavy x86/x64.

26.Je čipová sada OpenCL VIA(VX11) podporována modulem benchmarku GPGPU?

Ne, protože v současné době neexistuje žádný stabilní OpenCL překladač a OpenCL ovladač pro procesory a čipově sady VIA.

27.Podporují GPGPU benchmarky OpenCL 2.0 a HSA na AMD Kaveri systémech?

Ano, s výjimkou paměťových bencgmarků.

V současné době paměťové benchmarky nefungují s HSA, protože současná implementace AMD HSA zatím nepodporuje využití paměti zařízení, ale namísto toho se automaticky předpokládá, že přidělené bloky paměti mají být sdíleny mezi CPU a GPU. Jakmile bude implementace OpenCL 2.0 a HSA vyspělejší, budou tyto problémy vyřešeny.

28.Jsou nejnovější generace dGPU, jako je AMD Radeon R9 290/290X, NVIDIA GeForce GTX Titan a GTX 780 plně podporované benchmarky GPGPU?

Ano, ale na takových dGPU, kde se používá posílení hodin a/nebo "škrcení", je velmi důležité se správně rozhodnout, zda chcete měřit absolutní maximální dosažitelný výkon nebo jen průměrný výkon. Chcete-li maximální výkon, ujistěte se, že se benchmarky AIDA64 GPGPU spustí, když je grafická karta studená a výkonové limity jsou nastaveny na hodnoty bez napětí (AMD POWERCONTROL). Máte-li zájem o průměrný výkon, pak se ujistěte, že benchmarky pro CPU jsou zakázané a spusťte benchmarky GPU nejméně 10x po sobě tak, aby se grafická karta zahřála.

29.Je možné měřit výkonnost zařízení OpenCL pomocí benchmarku GPGPU?

Ne, v současné době to není podporováno, protože CPU ovladače pro OpenCL prostě nejsou vhodné pro správné měření pomocí benchmarků. Oni zpracují kód mnohem pomalejší než nativní strojový kód x86/x64, nebo někdy dokonce i vícevláknový C++ kód.

30.I když napíšu kód zakoupeného nebo zkušebního produktu AIDA64 nainstalovaného s balíkem EXE, nepodaří se ho aktivovat. Co mám dělat?
Když je aktivován software AIDA64, vytvoří soubor s názvem pkey.txt, v kterém uloží kódovaný licenční klíč. Pokud nespustíte software jako správce, nemůže tento soubor vytvořit. Spusťte AIDA64 s oprávněními správce nebo použijte přenosný balík ZIP.
AIDA64 Extreme
1.Při spuštění systému AIDA64 se uzamkne počítač a zároveň se zobrazí oznámení "Skenování PCI zařízení". Jak lze tomuto zabránit?

Vytvořte nový textový soubor (např. pomocí programu Poznámkový blok) ve složce AIDA64, pojmenujte ho: "AIDA64.INI".

Poté přidejte následující dva řádky do nově vytvořeného souboru:

[Generic]
LowLevelPCI=0

2.Jiný software (např. CoreTemp, HWMonitor) ukazuje odlišné teploty jádra než systém AIDA64. Je možné nastavit teploty jádra na procesoru Intel tak, aby odpovídaly hodnotám jiného softwaru?

Moderní procesory Intel používají teplotní čidla DTS pro naměření a zjištění hodnot teploty jádra. Systém AIDA64 je plně v souladu s nejnovějšími specifikacemi Intel DTS, a používá hodnoty TJMax zveřejněné společností Intel. Pomocí DTS jsou naměřené teploty jádra vztaženy k hodnotám teplot TJMax, které jsou specifické pro konkrétní model procesoru. Úpravou TJMax je možné nastavit základní naměřené teploty v obou směrech.

Hodnotu TJMax lze změnit v nastavení / Soubor  / Předvolby / Monitorování Hardware (K dispozici v edicích AIDA64 Extreme, AIDA64 Engineer a AIDA64 Business).

3.Co je MCP teplota? Je to normální, že hodnota přesahuje více než 80 stupňů Celsia?
MCP je součástí čipové sady NVIDIA a zkratka znamená mediální a komunikační procesor (Media and Communications Processor). Je to komponenta počítače, která je navržena tak, aby pracovala při velmi vysokých teplotách. Teplota 80-90 stupňů Celsia je zcela normální hodnota pro MCP.
4.Je software AIDA64 schopen nalézt kód produktu Microsoft Office?

AIDA64 dokáže zobrazovat kódy produktů následujících nainstalovaných edic Office: Office XP, Office 2003, Office 2007 a Office 2010.

Protože Office 2013 neukládá svůj kód produktu na lokálním stroji – takže, pokud si zakoupíte a stáhnete software online, nejsou kódy produktu vůbec k dispozici –, AIDA64 nemůže vyhledat skutečný kód produktu. Kód zobrazený v AIDA64 se však stále může používat pro jednoznačnou identifikaci zakoupené licence, i když s ním nejste schopni nainstalovat kancelářský balík programů.

5.Jaké formáty sestav jsou podporovány v různých edicích AIDA64?

Edice AIDA64 Business a AIDA64 Network Audit podporují standardní text, HTML, MHTML (HTML s obrázky), XML, CSV, MIF (pro Microsoft SMS), INI sestavy a přímé přidání sestav do SQL databází.

Edice AIDA64 Extreme a AIDA64 Engineer podporují pouze standardní text, HTML a MHTML sestavy.

6.Je možné používat systém AIDA64 bez nutnosti instalace?

Edice AIDA64 Extreme a AIDA64 Engineer jsou k dispozici ke stažení nejen jako samorozbalovací exe soubory, ale také jako komprimované ZIP balíčky, které lze jednoduše rozbalit do prázdné složky. Při použití druhé varianty není nutná žádná instalace.

Edice AIDA64 Network Audit a AIDA64 Business jsou k dispozici pouze jako balíčky ZIP.

7.Je možné odstranit informace o ladění ze sestav?

Ano. Volba povolit/zakázat informace o ladění, záhlaví sestavy, zápatí sestavy jsou k dispozici v nabídce / Soubor/ Předvolby / Sestava.

8.Je možné spustit systém AIDA64 z CD-ROM, DVD-ROM nebo Blu-ray disku nebo flash disku?
Samozřejmě. Soubory systému AIDA64 lze jednoduše extrahovat z balíčku ZIP a vypálit na CD/DVD/BD disk, nebo zkopírovat na disk DVD-RAM nebo flash disk.
9.Proč jsou informace poskytnuté na stránce Computer / DMI nepřesné?

Spolehlivost a přesnost DMI informací závisí na výrobci základní desky nebo počítače (pokud se jedná o počítač určité značky). Pokud si dodavatelé neudělají čas na vyplnění tabulek DMI a nevyplní je správně, budou všechny aplikace, které čtou DMI informace, ukazovat stejné špatné informace. To ale není chyba systému AIDA64.

10.Je možné použít systém AIDA64 na 64-bitových systémech Windows založené na 64-bitových procesorech AMD Opteron, AMD Phenom, Intel Core 2, Intel Core i3/i5/i7 nebo Intel Xeon?
Systém AIDA64 a všechny jeho moduly benchmarků plně podporují 64-bitové systémy. Benchmarky jsou však také zpětně kompatibilní se staršími 32-bitovými procesory.
11.Podporuje systém AIDA64 Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 nebo Windows PE?

Systém AIDA64 má plnou podporu pro všechny sopučasné 32-bitové a 64-bitové systémy Windows, včetně Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition, Windows XP x64 Edition, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 a Windows PE.

12.Jak je možné zjistit verzi firmwaru optických mechanik a pevných disků?

Verze firmwaru optické mechaniky a SCSI disku se zobrazí na stránce Úložiště / ASPI. Verze firmwaru pevných disků ATA a SATA se zobrazí na stránce Úložiště / ATA.

13.Co znamená "Aux" teplota, která se zobrazí na stránce Počítač / Senzor?

Neexistuje žádná norma pro rozložení registru senzoru, takže teplota "Aux" může ukazovat teplotu procesoru nebo základní desky. Anebo to může být nepřipojený vodič čipu senzoru a může zobrazovat falešné hodnoty.

14.Co znamená teplota “CPU Dioda”, která se zobrazí na stránce Počítač / Senzor?

Teplotou "CPU" se rozumí teplota měřená v okolí soketu CPU. A teplotou "CPU Dioda" se rozumí teplota jádra CPU.

15.

Hodnoty teplot, napětí a rychlosti otáček ventilátoru na stránce Počítač / Senzor jsou nepřesné. Například teplota "Aux" zobrazuje nesmyslnou hodnotu. Nebo teploty CPU a základní desky jsou obrácené. Dále také řádky -5V nebo -12V zobrazují hodnotu zcela mimo kladný rozsah. Jak je možné zpřesnit hodnoty senzoru?

Bohužel, neexistuje žádný standard pro rozložení čipu registru senzoru, a proto v několika případech může být rozložení registru, který systém AIDA64 používá, nepřesné.

V takovém případě nás prosím, kontaktujte přes diskusní fórum systému AIDA64, v sekci "Monitorování Hardware". Při otevření nového tématu, se prosím ujistěte, že nezapomenete uvést číslo verze systému AIDA64, který používáte a model základní desky. Dále prosím také zkopírujte a vložte celý obsah stránky Počítač / Senzor do nového tématu, které jste otevřeli.

16.Jaká je maximální provozní teplota pro CPU, základní desku, grafický adaptér nebo pevný disk?

Většina moderních procesorů pracují nejlépe při provozu do 70 stupňů Celsia, ale vydrží i  běžet při teplotě do 80-90 stupňů Celsia. Moderní procesory Intel používají speciální hardwarovou logiku, aby se zabránilo přehřátí: oni se samy "přiškrtí", aby nedošlo k fyzickému poškození, a počítač vypnou automaticky, pokud - a to i přesto "přiškrcení" - se CPU stále přehřívá.

Většina základních desek dokáže stabilně pracovat při běhu do 50 stupňů Celsia.

Fyzické poškození se obvykle projeví až při 60 stupních Celsia. Moderní grafické karty GPU mohou pracovat až do 100-110 stupňů Celsia, obsahují ovladač videa, který implementuje ochranu proti přehřátí.

Pohony Většina ovladačů pevných disků funguje nejlépe do 50 stupňů Celsia, ale jsou schopny stabilně pracovat do 60 stupňů Celsia. S integritou dat pevných disků není zaručen chod nad 60 stupňů Celsia.

17.Je možné zobrazit SMART informace pro externí pevný disk (např. WD MyBook), nebo pro pevný disk umístěný v externím rámečku na disku?

Ne všechny rámečky disků USB, eSATA nebo FireWire podporují čtení SMART informací, ale systém AIDA64 podporuje většinu z těch, které tuto funkci implementují. Pokud by se Vám podařilo najít nějaký, který je podporován jiným monitorovacím softwarem (např. HD Sentinel), ale není podporován systémem AIDA64, prosím kontaktujte nás prostřednictvím diskusního fóra AIDA64, v sekci "Monitorování Hardware".

18.Je možné zobrazit SMART informace a měřit teplotu disku RAID polí?

SMART informace (včetně měření teploty disku) pro pole RAID disků lze zobrazit pro řadiče RAID disků 3ware, Areca, HighPoint RocketRAID 26xx, Intel, JMicron a LSI MegaIDE.

Ostatní řadiče RAID disků buď nemají ovladač, který umožňuje číst SMART informace, nebo nejsou odporovány systémem AIDA64.

19.Má antivirový software našel škodlivý soubor, který patří k systému AIDA64. Je možné, aby byl distribuční balíček systému AIDA64 napaden virem, trojským koněm nebo reklamním softwarem?

Skenujeme všechny soubory systému AIDA64, které nahráváme na naše webové stránky, a děláme kontroly na viry a další malware. Naše soubory jsou 100% bez jakéhokoliv malware nebo adware softwaru.

V případě, že bezpečnostní software zobrazí varování ohledně systému AIDA64, pak se jedná o falešný poplach. V takových případech se doporučuje aktualizovat bezpečnostní software na nejnovější verzi, protože zastaralé definice virů mohou způsobit takovéto problémy.

20.Jaký je rozdíl mezi edicí AIDA64 Extreme a AIDA64 Business?

Tyto dva produkty jsou určeny pro různé zákazníky. AIDA64 Business je určena pro firemní zákazníky, a proto nabízí funkce vyvinuté s ohledem na potřeby společností a organizací, zatímco edice AIDA64 Extreme je určena pro domácí uživatele a nadšence.

Edice AIDA64 Extreme je informační systém a diagnostický nástroj, který poskytuje velmi podrobné informace o hardwaru a instalovaného softwaru, pomáhá uživatelům diagnostikovat problémy a nabízí benchmarky pro měření výkonu počítače.

Edice AIDA64 Business je náš vlajkový produkt, který, vedle všech funkcí edice AIDA64 Extreme, nabízí takové jedinečné funkce, jako jsou síťová inventarizace, dálkové ovládání a podpora databáze SQL. Tyto funkce nejsou k dispozici v edici AIDA64 Extreme.

Pokud máte zájem o více informací týkajících se funkcí podporovaných různými edicemi systému AIDA64, obraťte se tento prosím na Tabulka porovnání produktů.

21.Při spuštění systému AIDA64 pod Windows 8.1 nebo Windows Server 2012 R2, program pro kompatibilitu zobrazí zprávu, oznamující uživatelům, že soubor AIDA64 a soubor AIDA64Driver.sys mají problémy s kompatibilitou. Je možné tento problém nějak vyřešit?
Verze systému AIDA64 až do 3.00 nejsou kompatibilní se systémem Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2. Aby bylo možné spustit systém AIDA64 na těchto verzích operačního systému, je nutné upgradovat na verzi 3.20 nebo novější.
22.Jsou OpenCL benchmarky podporovány v systému Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2?

Ano, pokud jsou ovladače videa správně nainstalovány.

23.Používají GPGPU benckmarky systému AIDA64 vektorizované datové typy a techniky rozvinutí pro zvýšení výkonu?
Ano, oba způsoby, aby byla práce pro OpenCL překladače trochu jednodušší. Navíc může kompilátor OpenCL stále používat další optimalizace, jako je rozšířené rozbalování, ale to je zcela na překladači OpenCL.
24.Na procesorech Intel Core i7 "Haswell", CPU dosahuje výrazně lepších výsledků probenchmarky GPGPU než pro Intel HD Graphics 4600 "GT2" GPU. Jak je to možné?

Benchmarky CPU systému AIDA64 jsou silně optimalizovány pro Haswell a všechy ostatní moderních CPU architektury. Využívají všechna dostupná rozšíření instrukčních sad, jako je například SSE, AVX, AVX2, FMA nebo XOP, stejně jako plnou vektorizaci.

Použití FMA a AVX2 (x86/x64 část čtyřjádrového Haswell) může skutečně poskytnout velmi vysoký výpočetní výkon a překročit výkon GT2 iGPU. Je však mnohem jednodušší napsat takový optimalizovaný kód pro iGPU v OpenCL, než pro CPU pomocí generátoru strojového kódu nebo sestavy x86/x64.

25.Je čipová sada OpenCL VIA(VX11) podporována modulem benchmarku GPGPU?

Ne, protože v současné době neexistuje žádný stabilní OpenCL překladač a OpenCL ovladač pro procesory a čipově sady VIA.

26.Podporují GPGPU benchmarky OpenCL 2.0 a HSA na AMD Kaveri systémech?

Ano, s výjimkou paměťových bencgmarků.

V současné době paměťové benchmarky nefungují s HSA, protože současná implementace AMD HSA zatím nepodporuje využití paměti zařízení, ale namísto toho se automaticky předpokládá, že přidělené bloky paměti mají být sdíleny mezi CPU a GPU. Jakmile bude implementace OpenCL 2.0 a HSA vyspělejší, budou tyto problémy vyřešeny.

27.Jsou nejnovější generace dGPU, jako je AMD Radeon R9 290/290X, NVIDIA GeForce GTX Titan a GTX 780 plně podporované benchmarky GPGPU?

Ano, ale na takových dGPU, kde se používá posílení hodin a/nebo "škrcení", je velmi důležité se správně rozhodnout, zda chcete měřit absolutní maximální dosažitelný výkon nebo jen průměrný výkon. Chcete-li maximální výkon, ujistěte se, že se benchmarky AIDA64 GPGPU spustí, když je grafická karta studená a výkonové limity jsou nastaveny na hodnoty bez napětí (AMD POWERCONTROL). Máte-li zájem o průměrný výkon, pak se ujistěte, že benchmarky pro CPU jsou zakázané a spusťte benchmarky GPU nejméně 10x po sobě tak, aby se grafická karta zahřála.

28.Je možné měřit výkonnost zařízení OpenCL pomocí benchmarku GPGPU?

Ne, v současné době to není podporováno, protože CPU ovladače pro OpenCL prostě nejsou vhodné pro správné měření pomocí benchmarků. Oni zpracují kód mnohem pomalejší než nativní strojový kód x86/x64, nebo někdy dokonce i vícevláknový C++ kód.

29.I když napíšu kód zakoupeného nebo zkušebního produktu AIDA64 nainstalovaného s balíkem EXE, nepodaří se ho aktivovat. Co mám dělat?
Když je aktivován software AIDA64, vytvoří soubor s názvem pkey.txt, v kterém uloží kódovaný licenční klíč. Pokud nespustíte software jako správce, nemůže tento soubor vytvořit. Spusťte AIDA64 s oprávněními správce nebo použijte přenosný balík ZIP.
Nákup, obnovení licence
1.Co je neomezená licence?
Jestliže si zakoupíte licenci AIDA64 Business nebo AIDA64 Network Audit pro 500 nebo více PC, zaplatíte jednotnou cenu bez ohledu na počet zařízení. Tato licence umožňuje používat software na neomezeném počtu – i na tisících – PC ve vaší firmě.
2.Vyplatí se zakoupit víceletou licenci AIDA64?
Rozhodně ano. Jestliže si zakoupíte licenci AIDA64 Business, Network Audit nebo Engineer, můžete ušetřit 35 % při volbě dvouleté a 50 % při volbě tříleté licence! Pokud si zakoupíte AIDA64 Extreme, ušetříte 25 %, resp. 33 %.
3.Co je zkušební licence?
Jde o časově omezenou licenci, která umožňuje po dobu 30 dnů hodnotit plně funkční verzi licence AIDA64 Network Audit a AIDA64 Business. Zkušební licenci si můžete vyžádat zde.
4.Jsou v AIDA64 web store nabízeny nějaké slevy?

Nabízíme 50% slevu z ceníkové ceny AIDA64 studentům* a vzdělávacím institucím. Pravidelně také přinášíme časově omezené nabídky: takové slevy lze uplatnit uvedením kupónového kódu, který obvykle zveřejňujeme na naší webové stránce nebo v IT časopisech. Žádnou slevu nelze kombinovat s jinými nabídkami nebo slevami.

* Při volbě studentské slevy jsou zákazníci požádáni, aby prokázali její oprávněnost.

5.Jak mohu platit v AIDA64 web store?
Na webové stránce můžete platit kreditní kartou nebo ze svého účtu PayPal, oboje prostřednictvím zabezpečeného systému online plateb PayPal. V určitých zemích vyžaduje PayPal pro přijímání plateb kreditní kartou existující účet PayPal nebo jeho vytvoření. Pokud kupujete firemní produkty, můžete rovněž zvolit platbu převodem(platbu předem).
6.Mohu požádat o elektronickou stvrzenku na své nákupy?
Ne, web store vydává elektronické stvrzenky standardně, ale samozřejmě vám můžeme zaslat také papírovou fakturu. Budete-li potřebovat vytištěnou fakturu, můžete si ji vyžádat zaškrtnutím příslušného pole v zákaznickém webovém formuláři při pořizování nákupu.
7.Co je kupónový kód? Jak ho získám a jak ho mohu použít?
Kupónové kódy umožňují zakoupit jednu nebo více edicí AIDA64 se slevou. Kupónové kódy lze  zadat během daného časového období a obvykle je zveřejňujeme v tištěných nebo online IT časopisech a inzerátech. Chcete-li při platbě použít kupón, musíte napsat jeho kód do pole „Coupon code for special discount“ (Kupónový kód na zvláštní slevu) v nákupním vozíku.
8.Proč si nemohu ve web store objednat licenci AIDA64 Engineer pro více než 50 techniků?
Z technických důvodů omezujeme počet techniků, kteří mohou používat jednu licenci. Licence AIDA64 Engineer pro více než 50 techniků si ale stále můžete zakoupit: budete-li takovou licenci potřebovat, zašlete nám e-mail na adresu aida64@sicontact.at a my se vám ozveme zpět se zákaznickou nabídkou.
9.Kde si mohu obnovit licenci?
Obnovení licence je k dispozici ve web store a můžete se k němu dostat kliknutím na tlačítko „Buy it now“ (Zakoupit nyní). Chcete-li obnovit svou licenci, musíte zadat klíč předchozího produktu v poli „Previous AIDA64 / Lavalys EVEREST serial“ (Předchozí sériové číslo AIDA64 / Lavalys EVEREST). Pokud bude klíč produktu, který zadáte, platný pro obnovení, poskytne web store okamžitě slevu na obnovení.
10.Mohou změnit svou stávající aktivní licenci?

Ano. Pokud zbývají ještě více než 2 měsíce do uplynutí období údržby, můžete svou licenci aktualizovat. V takovém případě zaplatíte za každou přidanou jednotku (což mohou být v závislosti na produktu stanice, technici nebo produkty) jen zlomek ceny plné licence, platný pro zbytek aktivního období údržby. Jestliže například zbývá 6 měsíců z období podpory 1 roku pro licenci AIDA64 Business a chcete k licenci přidat dalších 5 stanic, zaplatíte za 5 přidaných stanic pouze polovinu ročního licenčního poplatku.

Pokud do skončení období údržby zbývají méně než 2 měsíce, je aktualizace licence k dispozici, jen když se zároveň rozhodnete svou licenci obnovit.

11.Mohu obnovit svou licenci se slevou?
Ano, samozřejmě. Pokud jste si již dříve pořídili licence na naše produkty (včetně edic zlevněné řady produktů EVEREST), můžete si svou licenci obnovit s velkou slevou. Na naše firemní produkty nabízíme slevu při obnovení 50%, zatímco obnovení licence AIDA64 Extreme je k dispozici se slevou 30%.
12.Zakoupil jsem si licenci EVEREST. Budu-li ji chtít obnovit, kterou edici AIDA64 si mám vybrat?

Jako jednoduché pravidlo platí, že všechny licence EVEREST lze aktualizovat na odpovídající edici AIDA64. To znamená, že jestliže se rozhodnete obnovit svou licenci EVEREST Ultimate Edition, můžete přejít na AIDA64 Extreme. EVEREST Corporate Edition lze aktualizovat na AIDA64 Business a edici EVEREST Ultimate Engineer na AIDA64 Engineer. Další informace o obnovování a aktualizacích licencí jsou k dispozici zde.

13.Jak si mohu zakoupit licenci Lavalys EVEREST?
Od roku 2010 jsou produkty EVEREST vyvíjeny a prodávány jako AIDA64. Edice EVEREST se tedy již neprodávají a ukončili jsme také jejich podporu. Pokud chcete přejít na AIDA64, můžete najít další informace o obnovování a aktualizacích licencí zde.
14.Mohu stále používat AIDA32?
AIDA32 byl freeware. Byl zdarma pro osobní použití, zatímco u firem byla požadována online registrace produktu, rovněž zdarma. Vývoj a podpora AIDA32 však skončily v roce 2004 a tento software již nerozpoznává žádný hardware uvedený na trh od té doby; proto ho nedoporučujeme používat. V současné době neexistuje ani žádná možnost registrace pro firmy.
15.Do you only sell e-licenses, or is AIDA64 also available in a retail box?
AIDA64 licenses are primarily e-licenses, that is we send you the product key in an email and you can download the software, which you can activate with the key, from our website. But AIDA64 Extreme, our offering for home users–and this AIDA64 edition only–is also available as a retail copy with 1-year maintenance in select countries (Hungary and the DACH countries). If you want to buy this product, click here.
16.What does the AIDA64 Extreme retail box contain?

The retail copy comes with a code card and a booklet describing how you can activate the license. On the card included in the pack you will find a registration code, which you will need to get your AIDA64 Extreme product key. This means that in the case of the retail version the maintenance period included in the license (1 year) will start from the date when you register it online, rather than on the date of purchase, which makes the product ideal if you want to gift someone with AIDA64.