Ochrana osobních údajů

Webové stránky www.aida64.cz jsou spravovány společností SICONTACT IT-Solutions s.r.o., která je oficiálním distributorem produktů rodiny AIDA64 v Česká republika. Společnost SICONTACT IT-Solutions s.r.o. věnuje zvláštní pozornost zákonnému zpracování dat.

V souladu s příslušnými právními předpisy nebudeme sdělovat třetím stranám žádné údaje, které shromáždíme od našich zákazníků, kteří se rozhodnou přihlásit se k odběru novinek.

K prohlížení stránky www.aida64.cz a ke stažení 30denní zkušební verze nástrojů AIDA64 Extreme a AIDA64 Engineer není zapotřebí registrace. Neshromažďujeme a neuchováváme žádné osobní údaje o návštěvnících. Stažení 30-ti denní zkušební verzi edic AIDA64 Network Audit a AIDA64 Business vyžaduje registraci (s platnou e-mailovou adresou). Pro aktivaci těchto verzí, potřebují uživatelé zadat svoji e-mailovou adresu, kterou uchováváme za účelem ověření, ale tato adresa není kombinována s jinými osobními údaji.

Informace pro identifikaci osob (například e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo), které nám návštěvníci poskytnou na našich webových stránkách za účelem žádosti o cenovou nabídku, technickou podporu nebo z jiných důvodů, jsou použity pouze k účelu, pro který byly poskytnuty.

Při vystavením nebo obnovení licence produktu ověřujeme naše klienty pomocí jedinečného licenčního klíče, jejich jména (názvu společnosti), e-mailové adresy a poštovní adresy (sídla). Žádné další osobní informace (jako například datum narození, jméno matky) nejsou požadovány ani uchovávány.

Pokud zákazníci nakupují produkty se slevou, může být požadováno, aby nám poskytli doklady (kopie) prokazující jejich způsobilost. Tyto dokumenty používáme výhradně pro účely ověření způsobilosti a poté je odstraníme. Nijak je nesdílíme s třetími stranami.

Pokud se návštěvník rozhodne přihlásit k odběru našich novinek, budeme používat jeho/její emailovou adresu za účelem poskytování těchto informací: informace týkající se produktu, aktualizace produktů, nové funkce na webových stránkách, speciální nabídky, slevy a soutěže.

Uvedené údaje jsou použity pouze za účelem, za kterým byly poskytnuty uživatelem a nejsou nikdy sdíleny s třetími stranami, s výjimkou orgánů - jako jsou soudy, státními zastupitelství, orgány pro vyšetřování trestných činů, orgány veřejné správy, maďarský národní úřad pro ochranu osobních údajů a svobody informací nebo jiných orgánů oprávněných podle zákona - s nimiž jsme povinni sdílet tyto informace a přesně identifikovat účel a rozsah získaných dat.